OM OSS

OM OSS I STYRELSEN

Thea Finnkvist

Ordförande

Program: Politices kandidat

Från: Norra Råda

Fun fact: Gör en grym Chilli con carne

Ordförande är ansvarig för SVIKs fortlöpande verksamhet, håller i styrelsemöten, skapar och håller kontakt med SVIKs samarbetspartners samt andra studentföreningar. Ordförande står även som firmatecknare tillsammans med ekonomiansvarige.

Hanna Jeppsson

Sexmästare

Program: Politices Kandidat 

Från: Göteborg 

Fun fact: Kan låtsas nysa 

Sexmästaren har huvudansvaret över att anordna evenemang för medlemmarna i föreningen. Sexmästaren sitter som ordförande för utskottet Sexmästeriet och har i uppgift att leda dessa möten och se till att de beslut som fastställts under mötet utförs. Som sexmästare tar man också ett aktivt deltagande i olika samarbeten med de andra Sexmästarna i andra studentföreningar för att gemensamt hålla i olika evenemang.

Karl Alvin Larsson

Ekonomiansvarig

Program: Samhällsplanering

Från: Bryssel

Fun fact: Dolda talang är klättring 

Tillsammans med SVIKs ordförande är ekonomiansvarige firmatecknare för föreningen och bär det yttersta ansvaret för dess ekonomi. Jobbet går ut på att sköta en fortlöpande bokföring över SVIKs transaktioner, fakturera/betala fakturor, deklarera samt kontinuerligt informera styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen. 

Per Renström

Pol-Riks Representant 

Program: 

Från: 

Fun fact:

SVIKs representant i PolRiks sitter inte bara i SVIK styrelsen utan också i vår paraplyorganisation, PolRiks, styrelse. Arbetet som PolRiks representant kan handla om allt ifrån att organisera årsmöten till att söka nya spännande samarbetspartners till organisationen genom PolRiks.

Niclas Övermo

Vice Ordförande

Program: Politices Kandidat 

Från: Stockholm

Fun fact: Är grym på Fylle Schack

Vice ordförande är ansvarig för bland annat att leda möten när ordförande inte kan närvara och att agera stöd och hjälp i andra angelägenheter som rör styrelsen. Vice ordfarande är också utbildningsansvarig, vilket innebär att man närvarar på möten med den utbildningsansvariga i Kåren varje månad. Samt att man närvarar på de programråd som hålls på de olika utbildningarna i SVIK. 

Axel Irengård

Vice Sexmästare

Program: Samhällsplanering 

Från: Stockholm 

Fun fact: Är grym på att fickparkera

Vice sexmästaren är sexmästarens högra hand och hjälper till att planera kommande events som föreningen styr upp. När sexmästaren inte kan närvara är det vice sexmästaren som tar över ansvaret för eventen ni planerat och konstruerat in i minsta detalj. 

Nathalie Mitchell

Sekreterare och medieansvarig

Program: Politices Kandidat 

Från: Karlstad 

Fun fact: Kan en hel del onödig fakta

Sekreteraren är ordförandes högra hand och har även regelbunden insyn i resterande styrelsemedlemmars löpande arbete. Förutom att föra protokoll under samtliga möten har sekreteraren även huvudansvaret för alla våra sociala medier samt hemsidan. Som sekreterare är man huvudpersonen vad gällande kommunikation inom styrelsen och ut mot SVIKs medlemmar.