top of page

OM OSS

OM OSS I STYRELSEN

Mohammed.jpg
Mohammed Khalid

Ordförande

Program: Samhällsplanerarprogrammet

Från: Falun

Ålder: 20 år

Ordförande är ansvarig för SVIKs fortlöpande verksamhet, håller i styrelsemöten, skapar och håller kontakt med SVIKs samarbetspartners samt andra studentföreningar. Ordförande står även som firmatecknare tillsammans med ekonomiansvarige.

Hanna.jpg
Hanna Eriksson

Sexmästare

Program: Statsvetarprogrammet 

Från: Örebro

Ålder: 19 år

Sexmästaren har huvudansvaret över att anordna evenemang för medlemmarna i föreningen. Sexmästaren sitter som ordförande för utskottet Sexmästeriet och har i uppgift att leda dessa möten och se till att de beslut som fastställts under mötet utförs. Som sexmästare tar man också ett aktivt deltagande i olika samarbeten med de andra Sexmästarna i andra studentföreningar för att gemensamt hålla i olika evenemang.

Marcus.jpg
Marcus Christoffersson

Ekonomiansvarig

Program: Statsvetarprogrammet

Från: Ljungskile

Ålder: 23 år

Tillsammans med SVIKs ordförande är ekonomiansvarige firmatecknare för föreningen och bär det yttersta ansvaret för dess ekonomi. Jobbet går ut på att sköta en fortlöpande bokföring över SVIKs transaktioner, fakturera/betala fakturor, deklarera samt kontinuerligt informera styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen. 

Wilma.jpg
Wilma Isaksson

PolRiks representant 

Program: Statsvetarprogrammet

Från: Göteborg

Ålder: 24 år

SVIKs representant i PolRiks sitter inte bara i SVIK styrelsen utan också i vår paraplyorganisation, PolRiks, styrelse. Arbetet som PolRiks representant kan handla om allt ifrån att organisera årsmöten till att söka nya spännande samarbetspartners till organisationen genom PolRiks.

Tova.jpg
Tova Strömquist

Vice Ordförande

Program: Samhällsplanerarprogrammet

Från: Malmö

Ålder: 23 år

Vice ordförande är ansvarig för bland annat att leda möten när ordförande inte kan närvara och att agera stöd och hjälp i andra angelägenheter som rör styrelsen. Vice ordförande är också utbildningsansvarig, vilket innebär att man närvarar på möten med den utbildningsansvariga i Kåren varje månad. Samt att man närvarar på de programråd som hålls på de olika utbildningarna i SVIK. 

Andrea.jpg
Andrea Axelsson

Vice Sexmästare

Program: Statsvetarprogrammet

Från: Borlänge

Ålder: 20 år

Vice sexmästaren är sexmästarens högra hand och hjälper till att planera kommande events som föreningen styr upp. När sexmästaren inte kan närvara är det vice sexmästaren som tar över ansvaret för eventen ni planerat och konstruerat in i minsta detalj. 

image0 (1).jpeg
Maja Isaksson

Sekreterare och medieansvarig

Program: Statsvetarprogrammet

Från: Töreboda

Ålder: 19 år

Sekreteraren är ordförandes högra hand och har även regelbunden insyn i resterande styrelsemedlemmars löpande arbete. Förutom att föra protokoll under samtliga möten har sekreteraren även huvudansvaret för alla våra sociala medier samt hemsidan. Som sekreterare är man huvudpersonen vad gällande kommunikation inom styrelsen och ut mot SVIKs medlemmar.

bottom of page