top of page

OM OSS

OM OSS I STYRELSEN

Liv Härle

Ordförande

Program: Politices kandidat

Från: Uddevalla

Ålder: 19 år

Ordförande är ansvarig för SVIKs fortlöpande verksamhet, håller i styrelsemöten, skapar och håller kontakt med SVIKs samarbetspartners samt andra studentföreningar. Ordförande står även som firmatecknare tillsammans med ekonomiansvarige.

Ilse Richardson

Sexmästare

Program: Politices Kandidat 

Från: Stockholm

Ålder: 23 år

Sexmästaren har huvudansvaret över att anordna evenemang för medlemmarna i föreningen. Sexmästaren sitter som ordförande för utskottet Sexmästeriet och har i uppgift att leda dessa möten och se till att de beslut som fastställts under mötet utförs. Som sexmästare tar man också ett aktivt deltagande i olika samarbeten med de andra Sexmästarna i andra studentföreningar för att gemensamt hålla i olika evenemang.

Josefine Gustafsson

Ekonomiansvarig

Program: Politices Kandidat

Från: Stockholm

Ålder: 21 år

Tillsammans med SVIKs ordförande är ekonomiansvarige firmatecknare för föreningen och bär det yttersta ansvaret för dess ekonomi. Jobbet går ut på att sköta en fortlöpande bokföring över SVIKs transaktioner, fakturera/betala fakturor, deklarera samt kontinuerligt informera styrelsen om den ekonomiska situationen i föreningen. 

Erik Örberg

PolRiks representant 

Program: Politices Kandidat

Från: Sundsvall

Ålder: 19 år

SVIKs representant i PolRiks sitter inte bara i SVIK styrelsen utan också i vår paraplyorganisation, PolRiks, styrelse. Arbetet som PolRiks representant kan handla om allt ifrån att organisera årsmöten till att söka nya spännande samarbetspartners till organisationen genom PolRiks.

Adam Råstock

Vice Ordförande

Program: Politices Kandidat 

Från: Örebro

Ålder: 21 år

Vice ordförande är ansvarig för bland annat att leda möten när ordförande inte kan närvara och att agera stöd och hjälp i andra angelägenheter som rör styrelsen. Vice ordfarande är också utbildningsansvarig, vilket innebär att man närvarar på möten med den utbildningsansvariga i Kåren varje månad. Samt att man närvarar på de programråd som hålls på de olika utbildningarna i SVIK. 

Alma Sterner

Vice Sexmästare

Program: Samhällsplanering 

Från: Vargön

Ålder: 22 år

Vice sexmästaren är sexmästarens högra hand och hjälper till att planera kommande events som föreningen styr upp. När sexmästaren inte kan närvara är det vice sexmästaren som tar över ansvaret för eventen ni planerat och konstruerat in i minsta detalj. 

Elsa Eriksson

Sekreterare och medieansvarig

Program: Samhällsplanering

Från: Tjörn

Ålder: 19 år

Sekreteraren är ordförandes högra hand och har även regelbunden insyn i resterande styrelsemedlemmars löpande arbete. Förutom att föra protokoll under samtliga möten har sekreteraren även huvudansvaret för alla våra sociala medier samt hemsidan. Som sekreterare är man huvudpersonen vad gällande kommunikation inom styrelsen och ut mot SVIKs medlemmar.

bottom of page