SVIKs ALKOHOLPOLICY

Studentföreningen SVIK har en nolltolerans mot alla sorter av illegala narkotikapreparat där brukande av dessa preparat leder till medlemsomröstning om uteslutning. SVIK tar inte avstånd ifrån alkoholkonsumtion men uppmanar sina medlemmar att förtära alkohol på ett ansvarsfullt sätt som inte får föreningen eller Karlstads universitet att associeras med missbruk alternativt oansvarslösts betande. Därför lägger SVIK väldigt mycket ansvar på enskild invid att göra en egen bedömning på vilka kvantiteter dem bör konsumera, men även att som förening förhindra överkonsumtion av alkohol och ta ansvar när det har skett.

 

SVIK bedriver olika typer av aktiviteter och lekar där förtäring av alkohol kan förekomma. Vid sådana tillfällen kommer föreningens mål vara att aldrig ha alkoholkonsumtion som fokus och att det alltid ska finnas alkoholfria alternativ. Hets om förtäring av alkohol ska inte under några omständigheter ske på någon av föreningens aktiviteter.

 

Utöver detta följer SVIK svensk lagstiften och kommer alltid att om inga andra regler har specificerats av föreningen eller Karlstad universitets kår att se lagarna som minimikrav under föreningens aktiviteter. Vid misskötseln av denna policy blir det styrelsens ansvar att göra en bedömning över situationen samt ta till proportionella åtgärder.