top of page

SVIKs ALKOHOLPOLICY

Studentföreningen SVIK har en nolltolerans mot alla sorter av illegala narkotikapreparat där brukande av dessa preparat leder till medlemsomröstning om uteslutning. SVIK uppmanar sina medlemmar att konsumera alkohol på ett ansvarsfullt sätt, däremot tar inte SVIK avstånd ifrån alkoholkonsumtion. Föreningen lägger stort ansvar på varje enskild individ att göra en egen bedömning på vilka kvantiteter denne bör konsumera. Ifall en enskild individ överkonsumerar alkohol bör föreningen ta kontakt med denne för att försäkra sig om att det inte sker igen.

 

SVIK bedriver olika typer av aktiviteter och lekar där förtäring av alkohol kan förekomma. Vid sådana tillfällen kommer det alltid finnas alkoholfria alternativ för den som inte vill dricka alkohol. Förtäring av alkohol ska aldrig vara huvudfokus under SVIKs aktiviteter.

 

Utöver detta följer SVIK svensk lagstiftning och kommer alltid, ifall inga andra regler har specificerats av föreningen eller Karlstad universitets studentkår, att se lagarna som minimikrav under föreningens aktiviteter. Vid misskötseln av denna policy blir det styrelsens ansvar att göra en bedömning över situationen och vidta proportionella åtgärder.

bottom of page