top of page
ORGANISATIONEN
svikgrafik.png

SVIK är en ideell förening där rösten utgår från våra medlemmar.

Årsmöte sker i februari varje år. Där tillsätts styrelsen, valberedningen samt revisioner för kommande år. Valberedningens uppdrag är att komma med rekommendationer av ny styrelse vid varje årsmöte. SVIK har två revisorer som är vårt kontrollerande organ.

Styrelsen är SVIKs verkställande organ och består just nu av en ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare, PolRiks representant (och ledamot i PolRiks styrelse), sexmästare samt en vice sexmästare. Vilka detta är kan ni se under fliken "Styrelse".

 

Styrelsen har även makt att utse olika utskott, vilka är valbara för varje ny styrelse. Sexmästeriet har hand om alla evenemang, sittningar, föreläsningar, nollning o.s.v. inom SVIK. Mer om sexmästeriet hittar ni under fliken "Sexmästeri".

Medlemsutskottet har i uppgift att hålla koll på och uppdatera våra medlemsregister.

bottom of page