top of page
101288504_532376260974748_33761413904287

POLRIKS

Politicesstudenternas Riksorganisation, PolRiks, är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för de föreningar som har till syfte att främja politicesstuderandes intressen när det gäller utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor under och efter studietiden.

 

PolRiks möjliggör skapandet av gemenskap mellan framtida kollegor och ska ses som en självklar stöttepelare för medlemsföreningarna. Vi är även en drivande kraft för att förbättra politicesstuderandes förutsättningar och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. PolRiks har i dagsläget 7 stycken medlemsföreningar som alla arbetar för att främja politicesstuderandes intressen. Under styrelsen finns i nuläget tre stycken arbetsgrupper.

Som medlem i SVIK är du även automatiskt medlem i PolRiks.

För mer information om PolRiks och deras organisation, klicka här.

bottom of page